Sist in först ut. LAS och den svenska modellen

Svante Nycander

Publikation 2010.01.12

Lagen om anställningsskydd är den mest omstridda av alla svenska lagar. Svante Nycander hävdar att turordningsregeln vid arbetsbrist är det största hindret för ett nytt Saltsjöbadsavtal och ett hot mot det kollektiva systemet på arbetsmarknaden. Lagen ersatte 1974 anställningsskydd genom kollektivavtal, som LO ännu omkring 1970 ville ha kvar.

Författaren beskriver hur lagen kom till och hur den tillämpas. Han anser att alla skulle vinna på en reglering av turordningen i avtal, där parterna åtar sig att väga produktionens behov mot intresset av trygghet i anställningen i varje särskilt fall. Tvister bör lösas genom ett förliknings- och skiljeförfarande i parternas regi, vilket fungerade bra under Saltsjöbadstiden. Då bortfaller behovet av ”stupstocken” sist in först ut. Vi kan få ett nytt huvudavtal och ett nytt samförstånd på arbetsmarknaden.

Recensioner

Den allmänpolitiskt intresserade får på 80 lättlästa sidor en introduktion till några av de mest betydelsefulla frågorna och aktörerna på den politiska arenan under främst 1900-talets andra hälft. Det är lysande politisk essäistik helt enkelt.

Christer Blomgren, BTJ

… min husgud är Svante Nycander. Läs hans bok ’Sist in först ut’. Jag håller helt med honom. Det är inte bra att rucka på partsförhållandet.

Sven Otto Littorin, Byggvärlden

…ytterst läsvärda skrift Sist in först ut…

PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet