Sjukvård i andra länder. Vad kan Sverige lära?

Gäran Arvidsson (red) Bengt Jönsson (red) Ove Anbäcken Per Carlsson Lena Finnström Jonas Frycklund Peter Garpenby Clas Rehnberg

Sverige har en sjukvård i världsklass, men allt är inte perfekt.

Svensk hälso- och sjukvård tillhör världseliten. Folkhälsan är god. Hela befolkningen har tillgång till bra vård på i huvudsak lika villkor. Inom många medicinska specialiteter ligger Sverige bland de främsta i världen.

Det finns dock problem: köer, låg kvalitet inom vissa områden och växande vårdbehov. Resurser som finns utnyttjas dåligt. Prioriteringssystem är bristfälliga. Samordningen med andra välfärdssystem är inte den bästa.

I den här boken presenteras lärdomar från andra länder, där sjukvården är organiserad och finansierad på andra sätt än här.