SNS Analys nr 44. Flyktinginvandring och nyhetsinhämtning

Eleonora Freddi

SNS Analys 2017.10.17

Lyssna

sns-analys-nr-44_flyktinginvandring-och-nyhetsinhamtning.pdf 2,1 MB PDF

År 2015 tog Sverige emot mer än 160 000 asylansökningar, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av den svenska befolkningen. Flyktingsituationen påverkade Sverige på många sätt och fick stor medial uppmärksamhet. Eleonora Freddi har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling där hon analyserar data från Dagens Nyheter och Migrationsverket.

Freddi finner att antalet klick på artiklar om flyktingar på DN.se minskade mest där antalet asylsökande per invånare ökade som mest. Den här studien är den första som visar hur mediekonsumtionen kring flyktingar och deras situation påverkades i Sverige till följd av den ökade flyktinginvandringen.

Resultaten ligger i linje med tidigare internationella studier som också visar att människor väljer att undvika information för att slippa ta ställning i moraliskt känsliga frågor.

– Fler flyktingar kan medföra högre direkta utgifter för människor i form av gåvor och volontärarbete men också indirekt via högre skatter och offentliga utgifter. Människor kan därför ställas inför ett moraliskt dilemma när de hjälper flyktingar till priset av ökade utgifter. Det återstår att se om mindre kunskap om flyktingars situation i förlängningen minskar stödet för en generös flyktingpolitik, säger Eleonora Freddi.

Rapporten presenterades vid SNS seminarieserie Mötesplats integration.

Författare

Eleonora Freddi, forskare i nationalekonomi, Tilburg University