SNS Helsingfors: Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?

Tor 23 januari 2014
Tid och plats

Torsdag 23 januari 2014, 12:30–14:00
Sveriges ambassad vid Salutorget i Helsingfors.

Jesper Roine
Jesper Roine

SNS Konjunkturråd 2014 fokuserar på frågan om välfärdens långsiktiga finansiering på 2000-talet. Hur får vi råd med välfärden?

  • Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning?
  • Varför är det så svårt att finansiera välfärdssystemen i ett rikt land som Sverige?
  • Om skatterna inte ska höjas – hur kan då medborgarnas stigande krav på välfärden mötas?

SNS Konjunkturråd presenterar lösningar på välfärdsstatens finansieringsdilemma och utmanar de politiska partierna att tala klarspråk om dessa frågor inför valet 2014.

Rapporten presenteras av JESPER ROINE, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm och kommenteras av SIXTEN KORKMAN, professor vid Aalto-universitetet.

Anmälan

Senast tisdagen den 21 januari till Ulrika Wrede, ulrika.wrede@kolumbus.fi.

Varmt välkommen!
SNS Helsingfors