SNS i Almedalen: Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

Sön 29 juni 2014
Tid och plats

Söndag 29 juni 2014, 14:00–15:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), Visby. Sal: B51

Vad kännetecknar verksamhetsstyrningen av äldreboenden i Sverige? Varierar styrningen beroende på var äldreboendet ligger, vem som äger det eller om det är konkurrensutsatt? Hur påverkar styrningen den omsorg som de äldre får?

Det är svårt att mäta effektivitet och kvalitet inom välfärden, samtidigt som en åldrande befolkning ställer tuffare krav och de ekonomiska resurserna är begränsade. En ny rapport från SNS och IFN Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? bidrar med ökad kunskap om hur äldreboenden styrs och leds. Rapporten diskuterar även god verksamhetsstyrning samt vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Den genomförda studien bygger på en väletablerad metod, som har använts för att mäta kvalitet på ledning och styrning inom en rad branscher i olika länder, bland annat vård och omsorg. Tidigare studier har visat att god styrning och ledning sammanhänger med lönsamhet och produktivitet samt även med vårdkvalitet. Metoden används nu för första gången för att studera äldreboenden i Sverige.

Rapportförfattarna HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning, och JANNIS ANGELIS, docent i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan och Institutet för Näringslivsforskning, presenterar rapporten och diskuterar dess resultat tillsammans med forskare och verksamhetschefer inom äldreomsorgen.

Läs om seminariet i Almedalskalendern.

Anmälan och frågor

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla enligt principen om först till kvarn. Ingen föranmälan krävs. Om du har frågor, vänligen kontakta Caroline Raxell, caroline.raxell@sns.se, 0703-82 20 95.