SNS Jönköping: Hur påverkar globaliseringen Jönköping?

Tid och plats

Tisdag 7 maj 2019, 12:00–13:30
Handelsbanken, Östra Storgatan 2

Vilka effekter har globaliseringen haft på Sveriges arbetsmarknad? Välkommen till ett seminarium där nationalekonomen Fredrik Sjöholm svarar på frågan utifrån den uppmärksammade SNS-rapporten ”Globalisering och svensk arbetsmarknad”.

En allt större andel av svensk produktion exporteras och allt fler insatsvaror och konsumtionsvaror importeras till följd av ökad globalisering. Dessutom har många svenska företag köpts upp av utländska ägare och nästan alla storföretag har en övervägande del av sin verksamhet utanför Sverige. Globaliseringen har gjort stora delar av arbetskraften mer kvalificerad. Samtidigt har den lett till minskad efterfrågan på olika yrkesgrupper i Sverige.

Vad innebär utvecklingen för svensk arbetsmarknad? Hur ser det ut i Jönköping?

Medverkande

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning

Fler talare tillkommer.

Tid och plats

Mötet inleds med lunch som serveras från 12:00. Seminariet pågår sedan mellan 12:00 och 13:30. Lokal för mötet kommer meddelas vid ett senare tillfälle. Värd för mötet är Handelsbanken och mötet kommer att hållas på Östra Storgatan 2 i Jönköping.

Anmälan

Görs till Jörgen Bruhn, joni10@handelsbanken.se senast den 3 maj.