SNS Jönköping: Kommunens planer för Södra Munksjöområdet

Tid och plats

Torsdag 10 mars 2016, 12:00–13:30
Jönköpings rådhus, Jönköping

Torsdagen den 10 mars hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om kommunens planer för Södra Munksjöområdet.

I arbetet med Södra Munksjön bereder man plats för ett stationsområde för höghastighetståg. De stora infrastrukturprojekt som planeras med Götalandsbanan och Europabanan kan göra Södra Munksjön till regionens mest centrala arbets- och mötesplats och skulle kunna göra det möjligt för Jönköping att utveckla mötesplatser och marknader som riktas mot besöksverksamheter för den nordiska marknaden på ett sätt som idag inte är möjligt.
Vid mötet presenterar Åsa Friis, vd för det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB, kommunens planer för området.

Anmälan

Senast tisdagen den 8 mars till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon 036 36 51 11

Varmt välkommen!
SNS Jönköping Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson