SNS Jönköping: SNS Konjunkturråd 2016 – Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

Tor 11 februari 2016
Tid och plats

Torsdag 11 februari 2016, 12:00–13:30
Danske Bank, Skolgatan 3, Jönköping

Torsdagen den 11 februari hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om den svenska transportpolitiken med Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap.

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2016 har granskat den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel.

Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I rapporten har de största järnvägsprojekten som färdigställts under senare år granskats. Vad är exempelvis slutsatserna kring den tänka höghastighetsbanan mellan Jönköping och Malmö?

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Anmälan

Senast måndagen den 8 februari till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon 036 36 51 11

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson