SNS Jönköping: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Tis 3 februari 2015
Tid och plats

Tisdag 3 februari 2015, 12:00–13:30
Danske Bank på Skolgatan 3 i Jönköping.

Tisdagen den 3 februari hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning med Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder.

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning.

Rapporten fokuserar på följande frågor:

  • När utgör en skulduppbyggnad ett problem?
  • Är Sverige i en sådan situation i dag?
  • Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken?
  • Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Anmälan

Senast fredagen den 30 januari till Claés Ericson, e-post claes.ericson6701@gmail.com, telefon 070 – 606 64 18.

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder