SNS Konjunkturrådsrapport 2019: Dags för en ny kommunmodell?

Ons 16 januari 2019

SNS Konjunkturråd presenterar sin analys av kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. De diskuterar hur en likvärdig, högkvalitativ skola och äldreomsorg ska kunna upprätthållas, om kommunsammanslagningar kan vara ett alternativ och vilka möjligheter väljarna har att utkräva ansvar av politikerna.

Kommunerna står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning och ett högt flyktingmottagande. Sverige har dessutom genomgått en stark urbanisering. I dag bor drygt en miljon människor i kommuner som förväntas tappa befolkning de närmaste tjugo åren.

Rådet består av forskarna Eva Mörk (ordförande), Gissur Ó Erlingsson och Lovisa Persson. De föreslår ett antal reformer som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, säkra kvaliteten på den kommunala verksamheten i små och krympande kommuner, stärka väljarnas ansvarsutkrävande samt hitta vägar att finansiera morgondagens välfärd.

Forskarnas slutsatser kommenteras av Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman, och Annika Wallenskog, SKL:s chefsekonom.

Medverkande

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, särskild inriktning offentlig ekonomi, vid Uppsala universitet
Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun
Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Annika Wallenskog, chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning vid Sveriges Kommuner och Landsting

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 595 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. I avgiften ingår ett ex av rapporten. Vid avanmälan efter den 14 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!