SNS Konjunkturrådsrapport och vintermiddag

Konferens Tor 18 januari 2024
Tid och plats

Torsdag 18 januari 2024, 16:00–23:00
Moderna Museet, Stockholm.

SNS förtroenderåd sammanträder på Moderna Museet i Stockholm. Därefter följer presentation av Konjunkturrådets rapport och middag.

Hur kan produktiviteten i näringslivet förbättras?

Sedan finanskrisen har produktivitetsutvecklingen klingat av betydligt i de flesta OECD-länder och så även i Sverige. I 2024 års Konjunkturrådsrapport undersöker fyra nationalekonomer under ledning av professor Lars Persson faktorer som påverkar produktivitetsutvecklingen i näringslivet, med fokus på Sverige.

Forskarna bidrar med ny empirisk kunskap. Med detaljerade svenska data om företag och anställda under perioden 2000–2021 studerar de hur produktiviteten varierar mellan olika branscher och över tid och vad som kännetecknar företag med en god utveckling. De diskuterar också policyåtgärder som kan öka produktiviteten i näringslivet.

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2024
Lars Persson (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN

Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och affilierad till IFN

Pehr-Johan Norbäck, docent i nationalekonomi vid IFN

Erik Prawitz, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid IFN

Rapporten kommenteras av Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna och vice ordförande i finansutskottet.

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Program

16:00 Registrering och kaffe
16:15 Förtroenderådet sammanträder. SNS vd informerar om verksamheten
16:45 Paus och registrering
17:15 Presentation av Konjunkturrådets rapport
18:45 Drink
19:20 Middag

Anmälan

Endast personliga inbjudningar.