SNS lanserar ny mötesplats om samhällsbyggnad och hållbarhet

Hur bygger vi ett samhälle som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart? Vilka målkonflikter finns mellan dessa tre dimensioner och vad fungerar i praktiken? För att bidra till ökad kunskap om dessa frågor startar SNS seminarieserien Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Målet med den nya seminarieserien Samhällsbyggnad och hållbarhet är att skapa en mötesplats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra relevanta samhällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om centrala samhällsbyggnads- och hållbarhetsfrågor.

Seminarieserien startar under våren och är en tvåårig satsning med stöd från forskningsrådet Formas.

SNS vd Mia Horn af Rantzien, som redan 2002 utsågs till världens första CSR-ambassadör, och var chef för regeringens CSR-initiativ Globalt Ansvar 2002–2004 och senare även ambassadör för näringsliv och utveckling, är nöjd med att kunna lansera seminarieserien.

– SNS har en lång tradition av att belysa både hållbarhets- och samhällsbyggnadsfrågor utifrån forskning och internationell expertis. Jag tycker det är viktigt att vi fortsätter att erbjuda en mötesplats för kunskapsbaserad saklig analys och dialog om samspelet mellan samhällsbyggnad och hållbarhet, säger Mia Horn af Rantzien, vd SNS.

Inom ramen för seminarieserien kommer svenska och internationella forskningsrapporter och utredningar att presenteras. Vi kommer också att ta upp de konkreta utmaningar som beslutsfattare står inför och vilka goda exempel på initiativ och lösningar som finns.

Vi inleder seminarieserien i vår med fem seminarier om följande ämnen:

Kontakt

Mia Horn af Rantzien, vd SNS, miah@sns.se, 076-140 24 00

Gustav Peldán Carlsson, projektledare SNS, gustav.peldan@sns.se, 072-251 57 98

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95