SNS Malmberget: Framtidens Norrbotten

Tor 10 november 2016
Tid och plats

Torsdag 10 november 2016, 18:00–20:00
Postgatan 1,<br /> Gällivare

Fyra forskare vid Luleå tekniska universitet fick i uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten att undersöka hur regionen kan se ut om 35 år. SNS Malmberget bjuder in till ett samtal om framtidens Norrbotten.

Forskarna presenterar fem scenarier om hur utvecklingen i Norrbotten skulle kunna bli. Kommer basindustrin att vara kvar och i vilken form? I vilken utsträckning kan regionala beslutsfattare påverka framtiden?

Rapporten presenteras av Håkan Ylinenpää, professor i entreprenörskap och innovation.

Anmälan

Senast måndagen den 7 november till Elias Norojärvi, elias.norojarvi@lkab.com, 0970 76134.
SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget