SNS Malmberget: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Mån 11 mars 2013
Tid och plats

Måndag 11 mars 2013, 19:00–21:00
LKAB Entrén, Koskullskulle

Finns det skatteuttag som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

I Sverige uppgår den offentliga sektorns skatteintäkter till drygt 1600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Detta ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets mycket uppmärksammade Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet och transparens. Ett sådant system främjar i förlängningen medborgarnas vilja att betala skatt.

Rapporten presenteras av Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Anmälan

Senast torsdagen den 7 mars till Eva Björkvall, mail eva.bjorkvall@lkab.com eller telefon 0970-76381.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget