SNS Malmberget: Spelreglerna på energimarknaderna

Tid och plats

Måndag 27 maj 2013, 19:00–21:00
LKAB Entrén, Koskullskulle.

Väl fungerande energimarknader är helt centrala för att moderna samhällen ska kunna fungera. Marknadernas funktion påverkas av en rad olika omständigheter. Det handlar bland annat om de faktorer som styr utbud, efterfrågan och konkurrensförhållanden. Energimarknaderna präglas också i stor utsträckning av offentliga regleringar och offentligt ägande. Är detta motiverat? Vad är det som gör att energimarknaderna skiljer sig från andra marknader som också är centrala för samhällets funktion?

Dessa frågor diskuteras på ett seminarium som hålls av Jesper Stage, professor i nationalekonomi vid Mittuniversitetet. Jesper Stage deltar i SNS forskningsprogram Klimat och näringsliv. Programmet syftar till att främja förståelsen för sambandet mellan produktion/konsumtion och klimatpåverkan inom olika samhällssektorer.

Anmälan

Senast fredagen den 24 maj till Elias Norojärvi, e-post: elias.norojarvi@lkab.com.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget