SNS Malmö/Lund: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Tor 22 januari 2015
Tid och plats

Torsdag 22 januari 2015, 15:00–17:00
SEB, Östergatan 39, Malmö.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder? Torsdagen den 22 januari hälsar SNS Malmö/Lund dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning.

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning.

Rapporten fokuserar bland annat på följande frågor: När utgör en skulduppbyggnad ett problem? Är Sverige i en sådan situation i dag?Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken? Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Anmälan

Anmälan görs till Johanna Linderoth senast tisdagen den 20 januari per mail till johanna.linderoth@sns.se. Telefon 0708-64 13 32.

SNS Malmö/Lund vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Malmö/Lund