SNS Måndagsklubb: Det nya Afrika

Tid och plats

Måndag 12 maj 2014, 17:30–19:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Afrika spås av många bli nästa stora tillväxtregion. Flera av världens snabbast växande ekonomier finns i Afrika och många svenska företag får upp ögonen för länderna söder om Sahara. Nyligen gick kontinentens folkrikaste land Nigeria officiellt om Sydafrika som Afrikas största ekonomi.

Välkommen till ett middagssamtal om en världsdel i förändring. Vilka möjligheter och risker finns för svenska företag som vill etablera sig i Afrika? Vilka framtidsutmaningar står Afrikas länder inför?

Samtalet inleds av ERIKA BJERSTRÖM, utrikeskorrespondent vid Sveriges Television. I fjol utkom hon med boken Det nya Afrika där hon gör upp med den ensidiga bilden av Afrika som en kontinent präglad av fattigdom och konflikter.

STEFAN KULLANDER, ABB:s försäljningschef för Afrika, berättar om företagets långa erfarenhet av att göra affärer söder om Sahara.

Diskussionen leds av WILLY SILBERSTEIN medieexpert, krishanterare och moderator.

Anmälan

Mötet är öppet för Måndagsklubbens medlemmar och anmälan sker via mail till PETRA LARSSON, petra.larsson@sns.se

Frågor

Om du har frågor, kontakta MIA CHENNELL, chef SNS program och nätverk, mia.chennell@sns.se

OM MÅNDAGSKLUBBEN
Inom ramen för Måndagsklubben träffas Sveriges ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten. Endast medlemmar i nätverket bjuds in.