SNS Måndagsklubb: Sanktionerna mot Ryssland

Mån 20 oktober 2014
Tid och plats

Måndag 20 oktober 2014, 17:30–19:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Nyligen trädde EU:s mer restriktiva åtgärder mot Ryssland i kraft och även USA skärper sina sanktioner. Straffåtgärderna framkallar motreaktioner i Ryssland och de ekonomiska effekterna blir alltmer kännbara.

Välkommen till ett middagssamtal om läget i Ryssland. Vi diskuterar hur långt EU och USA är beredda att gå för att markera mot Rysslands agerande i Ukraina.

Vad blir nästa steg i den upptrappade tvisten, vilka blir de ekonomiska effekterna och hur agerar svenska företag som gör affärer i Ryssland?

Anmälan

Mötet är öppet för Måndagsklubbens medlemmar och anmälan sker via mail till PETRA LARSSON, petra.larsson@sns.se.

Frågor

Om du har frågor, kontakta ELLINOR STRÖMSTEDT, projektledare, ellinor.stromstedt@sns.se.

Om Måndagsklubben
Inom ramen för Måndagsklubben träffas ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten. Endast medlemmar i nätverket bjuds in.