SNS Måndagsklubb: Sveriges flyktingmottagande

Ons 28 januari 2015
Tid och plats

Onsdag 28 januari 2015, 11:30–13:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Välkommen till ett lunchsamtal med Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket och tidigare chef för SÄPO. Vi diskuterar det säkerhetspolitiska läget i omvärlden, behovet av samordning inom EU och Sveriges utmaningar för att ta emot ett stort antal asylsökande.

De pågående konflikterna världen över fortsätter att skapa humanitära katastrofer. Många tvingas fly sina hemländer, inte minst i kölvattnet av IS brutala framfart i Syrien och Irak. Antalet syriska flyktingar är nu 3,2 miljoner. I sin senaste rapport bedömer Migrationsverket att Sverige behöver ha beredskap för att ta emot 80 000-105 000 asylsökande under 2015.

Anmälan

Mötet är öppet för Måndagsklubbens medlemmar och anmälan sker via mail till PETRA LARSSON, petra.larsson@sns.se. Vänligen meddela om du önskar lunch.

Om Måndagsklubben
Inom ramen för Måndagsklubben träffas ledande beslutsfattare och forskare för informella möten. Endast medlemmar i nätverket bjuds in. Läs mer här.