SNS ordinarie förtroenderådsmöte med presentation av SNS forskning

Webbinarium Tor 3 juni 2021
Tid och plats

Torsdag 3 juni 2021, 15:00–16:30

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Mötet fastställer resultat- och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt förrättar val av styrelse, förtroenderåd och revisorer. SNS stadgar finns att läsa här.

Efter förtroenderådets möte presenteras ett urval av SNS aktuella forskning.

Program

15:00 Ordinarie förtroenderådsmöte

Förtroenderådets ordförande Staffan Salén leder mötet.

SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om
verksamheten.

15:45 Nya insikter från SNS forskning

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. På mötet presenterar tre forskare några av de senaste rönen.

Vården är värd en bättre styrning
Anders Anell, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och ordförande i styrelsen för Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer
Sanna Ericsson, doktor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Luftkvalitet och barns hälsa. Erfarenheter från två naturliga experiment
Peter Nilsson, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet.

Ilinca Benson, vice vd, leder samtalet

16:30 Mötet avslutas

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Personliga inbjudningar skickas ut under maj.