SNS ordinarie Förtroenderådsmöte och sommarmingel

Tid och plats

Tisdag 10 juni 2014, 16:30–21:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 10 juni. Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Program

16:15 Registrering

16:30 Ordinarie Förtroenderådsmöte
SNS vd informerar om verksamheten.

17:10 Paus och registrering

17:30 Nya insikter från SNS forskning
BINO CATASÚS, professor vid Stockholms universitet, redogör för en rapport om hur revisorns roll är under omvandling.

ANNA SJÖGREN, docent vid IFAU, berättar om hur barns hälsa påverkas av föräldrarnas sociala och ekonomiska situation.

PETER ENGLUND, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar frågeställningar för Konjunkturrådets rapport 2015, som handlar om skuldsättningen i Sverige.

18:30 Sommarmingel och buffé