SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel 2017

Tid och plats

Torsdag 1 juni 2017, 16:30–20:00

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 1 juni. Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Nya insikter från SNS forskning

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. På mötet presenterar tre forskare några av de senaste rönen och vi för samtal kring frågor som är viktiga att belysa framöver.

Program

16:15 Registrering
16:30 Ordinarie förtroenderådsmöte
SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om verksamheten
17:15 Paus och registrering
17:30 Nya insikter från SNS forskning
Anders Stenberg, Stockholms universitet, analyserar vilken typ av utbildning som ger bäst avkastning och hur det kan bli lättare att fatta bra utbildningsbeslut.
Elin Naurin, Göteborgs universitet, presenterar frågeställningar för SNS Demokratirapport 2017, som handlar om den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige.
Johannes Hagen, Uppsala universitet, redogör för hur svenska pensionärer väljer att ta ut sin tjänstepension och vad som påverkar valet.
18:30 Mingel och buffé

Tid och plats

Torsdagen den 1 juni från kl. 16:30 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmälan och pris

Personlig inbjudan skickas ut med post i slutet av april.

Frågor

Kontakta Ingela Hallingstam, ingela.hallingstam@sns.se, för eventuella anmälningsfrågor
Vid övriga frågor kontakta Marie Åhman, marie.ahman@sns.se, 08-507 025 76.