SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel

Tid och plats

Tisdag 12 juni 2018, 16:30–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 12 juni. Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Nya insikter från SNS forskning

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. På mötet presenterar tre forskare några av de senaste rönen.

Program
16:15 Registrering

16:30 Ordinarie förtroenderådsmöte
SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om verksamheten.

17:15 Paus och registrering

17:30 Nya insikter från SNS forskning
Hur påverkas den svenska arbetsmarknaden av globaliseringen?
Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning.

Kan lotterier motivera människor att skydda sig mot hiv?
Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan i Stockholm.

Vilka är effekterna av lockpriser på bostadsmarknaden?
Anders Österling, Stockholms universitet.

Vad gör SNS referensgrupper?
Sonja Daltung, gd Tillväxtanalys, och Anders Hvarfner, koncernchef Intendia Group, berättar om hur referensgrupperna till SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet och Lärdomar om integration arbetar.

18:45 Mingel och buffé

Anmälan och pris

Personlig inbjudan skickas ut med post i slutet av april.

Frågor

Kontakta Ingela Hallingstam, ingela.hallingstam@sns.se, för eventuella anmälningsfrågor.
Vid övriga frågor kontakta Marie Åhman, marie.ahman@sns.se.