SNS Paris: Sveriges flyktingmottagande

Tis 12 april 2016
Tid och plats

Tisdag 12 april 2016, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, tidigare chef för SÄPO gästar SNS Paris.

De pågående konflikterna världen över fortsätter att skapa humanitära katastrofer. Många tvingas fly sina hemländer, inte minst i kölvattnet av IS framfart i Syrien och Irak. Sverige utmärkte sig förra året som det andra största mottagarlandet i Europa efter Tyskland och de stora flyktingströmmarna sätter EU-samarbetet under stor press. Vid mötet diskuteras det säkerhetspolitiska läget i omvärlden, behovet av samordning inom EU och Sveriges utmaningar för att ta emot ett stort antal asylsökande.

Hur hanterar Migrationsverket det osäkra omvärldsläget? Vilka är den närmsta tidens största utmaningar och vad krävs för att ett samarbete på europeisk och internationell nivå ska kunna bidra till en hållbar migration där asylrätten värnas?

Anmälan

Senast fredagen den 8 april till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris