SNS Paris: The Sharing Economy – varför äga när man kan dela?

Mån 21 november 2016
Tid och plats

Måndag 21 november 2016, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

SNS Paris anordnar ett seminarium om delningsekonomin. Särskilt inbjuden gäst är Robert Wentrup, Frankrikechef för Business Sweden och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg.

Uber, Bla Bla Car och AirBnb är exempel snabbväxande företag som ofta förknippas med den framväxande delningsekonomin. Delningsekonomi spås bota hyperkonsumtion, leda till en bättre miljö, skapa fler jobb och därigenom pådriva den ekonomiska tillväxten.

Men vad är egentligen delningsekonomi och hur kommer den att påverka samhället? Robert Wentrup som forskar kring internationalisering av internetföretag reder ut begreppet och presenterar sin vy om vad vi kan förvänta oss av den framväxande delningsekonomin, både ur ett handelsperspektiv och ett större samhällsperspektiv.

Anmälan

Senast torsdagen den 17 november till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.
Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris