SNS Piteå/Skellefteå: SNS Demokratirapport 2017 – Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Ons 11 oktober 2017
Tid och plats

Onsdag 11 oktober 2017, 12:00–14:00
Vardagsrummet, Bryggargatan 14 i Piteå

Efter en politisk turbulent sommar med regeringsombildning och hot om misstroende bjuder SNS in till en diskussion om den svenska demokratin. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterar fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar. Jan Teorell, professor vid Lunds universitet, besöker SNS Piteå/Skellefteå för att presentera rapporten.

Politikens förutsättningar har förändrats. Den klassiska vänster–höger-dimensionen har förlorat mark. Flera centrala frågor, såsom miljö och migration, följer inte det etablerade mönstret. Antalet riksdagspartier har också ökat från fem i slutet av 1980-talet till åtta i dag. I dagsläget kan inget av de politiska blocken bilda egen majoritet.

Hur påverkar denna utveckling vårt politiska system? Vad krävs för att motverka de politiska låsningar som nu präglar den politiska situationen i Sverige? Bör politisk praxis eller lagstiftning ändras?

Det är några av frågorna som forskarna analyserar. För att förstå de utmaningar och möjligheter vårt land står inför sätts den nuvarande politiska situationen i Sverige in i ett historiskt och jämförande perspektiv.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och en seminarieserie kring demokratifrågor har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Medverkande

Jan Teorell, professor vid Lunds universitet och medförfattare till rapporten.

Samtalet leds av Robert Bergman, vd Innovation Pite och ordf. SNS Piteå/Skellefteå.

Anmälan

Senast fredag den 6 oktober till Sparbanken Nord 0771-230023.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Piteå/Skellefteå