SNS/SHOF Finanspanel: Åtgärder för hållbar finansiering

Tis 27 augusti 2019

Finanspanelen besöks av Christian Thimann, särskild rådgivare till EU-kommissionen och tidigare ordförande i kommissionens högnivågrupp för hållbar finansiering.

Högnivågruppen, presenterade förra året förslag på åtgärder som ska främja allokering av kapital till hållbara tillgångar. Syftet är att finansmarknaden ska bidra till de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet. Utifrån gruppens förslag har kommissionen nyligen antagit en handlingsplan för hållbar finansiering. Thimann kommer att tala om vad som har gjorts och vad som återstår.

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn och arrangeras av SNS och Swedish House of Finance.

Swedish House of Finance (SHOF) vid Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

I samarbete med Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Medverkande

Christian Thimann, vd för försäkringsbolaget Athora i Tyskland. Thimann är särskild rådgivare till EU-kommissionen i frågor om finansiella regleringar och var fram till förra året ordförande för kommissionens High-Level Expert Group on Sustainable Finance. Han är vice ordförande i Financial Stability Boards industriledda Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och affilierad professor i försäkring och finans vid Paris School of Economics. Han har tidigare bl.a. varit generaldirektör på ECB och rådgivare till ECB:s ordförande.

Samtalet leds av Pehr Wissén, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, SHOF, Mistra och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 23 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!