SNS/SIFR Finanspanel: En banksektor i förändring

Tor 29 januari 2015
Tid och plats

Torsdag 29 januari 2015, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Den europeiska banksektorn är under stor förändring. I vilken riktning går banksektorn och regleringarna av bankerna? Hur förändras bankernas affärsmodeller? Vi diskuterar också nya potentiella risker för den finansiella stabiliteten i Europa. Vad vet vi till exempel om den snabbt växande skuggbanksektorn?

En av Europas främsta experter på området, professor ARNOUD BOOT, ger perspektiv på utmaningarna för banksektorn.

ARNOUD BOOT är rådgivare till såväl finansiella institutioner som finansiella reglerare runt om i Europa. Han är bland annat ledamot av den vetenskapliga kommittén till Europeiska systemrisknämnden ESRB (European Systemic Risk Board) som ansvarar för makrotillsynen av det finansiella systemet i EU. Boot är professor i företagsfinansiering och finansiella marknader och verksam vid Amsterdams universitet och CEPR, Centre for Economic Policy Research.

Kommenterar gör MAGNUS UGGLA, vice vd, Handelsbanken.

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn. Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 27 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!