SNS/SIFR Finanspanel: Vägval för penningpolitiken

Tid och plats

Fredag 7 juni 2013, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vice riksbankschef Per Jansson utvecklar sin syn på läget i svensk ekonomi, de avvägningar som penningpolitiken står inför och hur Riksbanken bör lösa sina uppgifter framöver.

https://soundcloud.com/snsinfo/2013-06-07-sns-sifr

Medverkande

PER JANSSON, vice riksbankschef
MARIE GIERTZ, chefekonom på Svensk Exportkredit

PEHR WISSÉN, SNS och SIFR, leder mötet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 4 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.