SNS Skåne: En segregerad bostadsmarknad – så påverkar det invandrares jobbchanser

Fre 28 oktober 2016
Tid och plats

Fredag 28 oktober 2016, 07:30–09:30
SEB Östergatan 39, Malmö

Under flera decennier har bostadsmarknaden blivit allt mer segregerad. Hur påverkar det invandrares möjlighet till etablering på arbetsmarknaden? Sverige tog förra året emot fler asylsökande än något annat år i modern tid så frågan är mer aktuell än någonsin.

Nationalekonomen Mats Hammarstedt kommer till SNS Skåne för att presentera ESO-rapporten Segregering på bostadsmarknaden, där sambandet mellan boendesegregationen och invandrares sysselsättning klarläggs. Studien belyser boendesegregationen under 2000-talet och diskuterar möjliga åtgärder för att underlätta integrationen.

Hur ska bostadspolitiken hantera en snabbt växande befolkning och samtidigt bidra till integration på arbetsmarknaden? Hur ser situationen ut i Malmö? Och vad kan göras på kommunal nivå för att förbättra integreringen?

Samtalet leds av Cecilia Nebel, journalist.

Frågor

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 26 oktober till Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!

Styrelsen i SNS Skåne