SNS Skåne: Hur klarar vi värmen i vinter?

Lokalgruppsmöte Mån 14 november 2022
Tid och plats

Måndag 14 november 2022, 12:00–13:30
Stadshuset i Malmö stad (lokal Stortorget), August Palms plats 1, Malmö. Enklare lunch serveras från kl. 11.30.

Energikrisen drabbar både hushåll och företag, inte minst i södra Sverige (elprisområde 4) där gapet mellan tillgänglig kapacitet och efterfrågan är störst. Det finns beredskap för att tillfälligt koppla bort abonnenter om kapacitetsbristen blir akut i vinter. Men vilka åtgärder kan och bör vidtas för att lösa problemet på kort och lång sikt?

Måndagen den 14 november presenterar forskaren Thomas Tangerås från Institutet för näringslivsforskning (IFN) rapporten Elbrist i storstäderna – ett marknadsperspektiv för SNS Skåne. Presentationen följs av ett panelsamtal om energiproduktion och kapacitetsbrist där Malin Dahlroth, nytillträdd VD för Sysav, och Sezgin Kadir, VD för Kraftringen, deltar. Samtalet modereras av Per Tryding, vice VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Medverkande

Malin Dahlroth, VD för Sysav

Sezgin Kadir, VD för Kraftringen

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Hållbar energiomställning vid IFN

Samtalet leds av Per Tryding, vice VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt. Anmäl dig senast torsdagen den 10 november via anmälningsknappen ovan. Vid anmälningsfrågor, kontakta Daniel Strandberg, daniel.strandberg@sns.se