SNS Skåne: Problemen på den svenska hyresmarknaden

Mån 4 november 2019
Tid och plats

Måndag 4 november 2019, 12:15–13:30
Stadshuset, August Palms plats 1, Malmö (Lokal: Stortorget)

I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Fredrik Kopsch svensk hyresmarknad: Han har tittat på hur hyresrätterna är fördelade över olika inkomstgrupper, hur marknaden för svarthandel fungerar och hur hyresnivåerna skulle se ut på en oreglerad marknad.

Även personer utan stora inkomster ska ha råd att bo i svenska hyresrätter. Nackdelen med det nuvarande systemet är de långa kötiderna, de många ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter och den otillåtna handeln med hyreskontrakt.

Välkommen till ett seminarium där vi belyser läget på den svenska hyresmarknaden och diskuterar de reformer som flitigt debatteras i och med det så kallade januariavtalet.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Medverkande

Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet
Roko Kursar, kommunstyrelsens vice ordförande (L) i Malmö
Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd
Marie Thelander Dellhag, vd, MKB

Fler talare tillkommer.

Samtalet leds av Pernilla Ström, journalist och styrelseproffs.

Anmälan

Inbjudan till seminariet skickas ut i ett separat mejl.

Varmt välkommen!

Styrelsen i SNS Skåne