SNS stora skattekonferens. Panel 4: Bostads- och fastighetsbeskattning

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Medverkande

Peter Englund, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna
Anette Frumerie, vd, Rikshem
Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen