SNS stora skattekonferens

Konferens Tis 31 maj 2022
Tid och plats

Tisdag 31 maj 2022, 09:00–16:00
(registrering och frukost från 08:30). Dagen avslutas med mingel från 16:00. Onsdag 1 juni 2022 kl. 09:30-12:00 (registrering och frukost från 09:00). Lunch serveras från kl. 12:00. SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Under konferensens första dag görs nedslag i skattesystemets olika delar – bland annat skatt på arbete, konsumtion och företagande – tillsammans med forskare som bidragit till projektet, företagsrepresentanter, fackliga företrädare och ledande politiker.

Andra dagen lanseras rapporten Ett skattesystem för Sverige i en global värld av Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. I rapporten sammanfattar hon resultat, slutsatser och lärdomar från projektets rapporter och presenterar sina förslag till skattereformer. Rapporten kommenteras av bland andra finansminister Mikael Damberg (S).

Se preliminärt program nedan. Listan över medverkande uppdateras löpande. Konferensen modereras av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Läs mer om projektet Skatter i en globaliserad värld.

Preliminärt program

Dag 1
Tisdag 31 maj 08:30-16:00
Registrering och frukost

Panel 1 Klimat- och miljöbeskattning
Medverkande
Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet
Gustav Martinsson, docent och lektor i finansiell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan
Ann-Marie Bjerström, skattechef, Uniper
Camilla Brodin (KD), närings- och energipolitisk talesperson
Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker (deltar digitalt)

Panel 2 Konsumtionsbeskattning
Medverkande
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och knuten till Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala universitet, samt Institutet för Näringslivsforskning
Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet
Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert mervärdesskatt, Svenskt Näringsliv

Paus med fika

Panel 3 Företagsbeskattning
Medverkande
Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet
Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid IFAU
Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige
Daniel Bruhn, skattechef på Investor
Gabriel Urwitz, grundare av och styrelseordförande för Segulah
Anna Vikström (S), ledamot i skatteutskottet

Lunch på SNS

Panel 4 Bostads- och fastighetsbeskattning
Medverkande
Peter Englund, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna
Anette Frumerie, vd, Rikshem
Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen

Fika

Panel 5 Arbetsbeskattning
Medverkande
Harry Flam, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet
Anna Almqvist, ekonom på enheten för ekonomisk politik, LO
Thomas Andrén, välfärdsekonom, SACO
Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
Karin Pilsäter, utredare, skatter och ekonomisk politik, TCO
Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet
Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, andre vice ordförande i skatteutskottet

Avslutning dag 1: Mingel på SNS

Dag 2
Onsdag 1 juni kl. 09:00-12:00
Registrering och frukost

Rapportlansering och panelsamtal
Medverkande
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Åsa är författare till rapporten ”Ett skattesystem för Sverige i en global värld”.
Rune Andersson, grundare av och styrelseordförande för Mellby Gård
Mikael Damberg (S), finansminister

Avslutning dag 2: Lunch och mingel på SNS

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri och öppen för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Den äger rum i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 25 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 1 495 kr ex. moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt). Du kan överlåta din plats till en kollega.

Praktisk information

Konferensen genomförs på plats i SNS lokaler i centrala Stockholm. Om du inte har möjlighet att delta kan du se konferensen i efterhand på SNS Play.

SNS bjuder på frukost, fika och lunch båda dagarna. Konferensens första dag avslutas med ett mingel med förfriskningar.

Ett program med tider skickas ut till konferensdeltagarna några dagar innan konferensen.

Välkommen!