SNS Uppsala: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Mån 18 mars 2013
Tid och plats

Måndag 18 mars 2013, 11:30–13:30
Faculty club, rum H429, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

Rapporten presenteras av DANIEL WALDENSTRÖM, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Anmälan

Senast fredagen den 15 mars till Sara Jernberg, e-post sara.jernberg@uuinnovation.uu.se, tfn 070-1679141.

Varmt välkommen!
SNS Uppsala