SNS Väst: Konjunkturpanel 2014

Tor 27 februari 2014
Tid och plats

Torsdag 27 februari 2014, 15:00–17:30
SEB, Östra Hamngatan 24, Göteborg.

Krisen i Europa är nu inne på sitt femte år. Många länder i Europa har lång väg tillbaka till hållbara statsfinanser och till ett återupprättat förtroende från omvärlden. Riskerar eurokrisen att förvärras? Hur påverkas svensk ekonomi och vad krävs av den ekonomiska politiken?

På mötet presenteras och diskuteras även SNS Konjunkturrådsrapport 2014. Hur får vi råd med välfärden? SNS Konjunkturråd 2014 fokuserar på frågan om välfärdens långsiktiga finansiering på 2000-talet.

  • Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning?
  • Varför är det så svårt att finansiera välfärdssystemen i ett rikt land som Sverige?
  • Om skatterna inte ska höjas – hur kan då medborgarnas stigande krav på
    välfärden mötas?

Välkommen att höra några av Sveriges främsta konjunkturbedömare diskutera välfärdsstatens finansieringsdilemma och det ekonomiska läget.

Medverkande
ROBERT BERGQVIST, chefsekonom SEB
ANNA BREMAN, Senior Macro Analyst, Swedbank
GÖRAN HJELM, forskningschef makroekonomi, Konjunkturinstitutet
ANNIKA SUNDÉN, docent i nationalekonomi och verksam vid Pensionsmyndigheten

Seminariet leds av HENRIC BORGSTRÖM, ekonomijournalist och fler medverkande kan tillkomma.

Anmälan

Senast tisdagen den 25 februari till alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!

SNS Väst
Maria Roth, ordf, Johan Carlsten, Maria Hedlund, Lisbeth Höglund, Jan Kaaling, Hans Nyman, Thore Sahlin