SNS Zürich: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Ons 4 februari 2015
Tid och plats

Onsdag 4 februari 2015, 19:00–20:30
Zunfthaus zur Waag (Zunftstube), Münsterhof 8, Zürich.

Onsdagen den 4 februari hälsar SNS Zürich dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning."

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder.

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning.

Rapporten fokuserar på följande frågor:

  • När utgör en skulduppbyggnad ett problem?
  • Är Sverige i en sådan situation i dag?
  • Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken?
  • Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Föredraget kommer att hållas på engelska.

Pris och anmälan

Pris medlem CHF 80, gäst CHF 130 inklusive aperitif, föredrag & middag. Endast föredrag exkl. middag, medlem CHF 20, gäst CHF 40.

Anmälan görs senast torsdagen den 3 februari till sns.schweiz@gmail.com. Vid frågor kontakta Hans-Erik Stenlund 044-233 32 54.