Statens styrning av forskningsfinansiering

Staten kan finansiera universitets och högskolors forskning antingen genom basanslag eller i konkurrens via myndigheter och forskningsråd. Hur påverkar olika styrmodeller kvalitet och effektivitet? Och hur har styrningen förändrats över tid?

Medverkande

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungliga Vetenskapsakademien

Jonas Björck, generaldirektör, Forte

Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet (deltar digitalt)

Maria Nilsson (L), statssekreterare hos utbildningsminister Mats Persson

Roger Svensson, docent i nationalekonomi, IFN

Mötet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.