Statens styrning av forskningsfinansiering

Seminarium Tis 30 maj 2023
Tid och plats

Tisdag 30 maj 2023, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Frukostmacka serveras innan seminariet.

Staten kan finansiera universitets och högskolors forskning antingen genom basanslag eller i konkurrens via myndigheter och forskningsråd. Hur påverkar olika styrmodeller kvalitet och effektivitet? Och hur har styrningen förändrats över tid?

I en ny SNS-rapport analyserar nationalekonomen Roger Svensson för- och nackdelar med olika slags fördelning av statliga anslag till forskning och utveckling. Vid seminariet presenterar han sina resultat och slutsatser.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungliga Vetenskapsakademien

Jonas Björck, generaldirektör, Forte

Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet (deltar digitalt)

Maria Nilsson (L), statssekreterare hos utbildningsminister Mats Persson

Roger Svensson, docent i nationalekonomi, IFN

Mötet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Frukostmacka serveras innan seminariet.

Anmäl dig via anmälningsknappen.

Vid avanmälan efter den 29 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!