Statliga investeringar i transportinfrastruktur

Mån 17 juni 2019

Statliga investeringar i transportinfrastruktur lyfts ofta fram som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt. Men vilka är egentligen de samhällsekonomiska effekterna? I en ny SNS-rapport beskrivs hur investeringar i exempelvis höghastighetsbanor påverkar produktivitet, sysselsättning och bostadsbyggande.

Koncentrerade arbetsmarknader, så kallade urbana agglomerationer, är viktiga tillväxtmotorer tack vare en hög täthet av arbetsplatser. Tillgängligheten mellan arbetsplatser kan öka genom urbanisering och tätare planering, men staten har begränsade möjligheter att påverka detta. Många sätter därför stora förhoppningar till statens förmåga att öka tillväxten med hjälp av investeringar i transportinfrastruktur.

I en ny SNS-rapport går professorn Maria Börjesson igenom hur statliga investeringar i ny transportinfrastruktur påverkar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och bostadsbyggande.

Rapporten kommenteras av representanter från akademi, politik och näringsliv.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Medverkande

Rapportförfattare:
Maria Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Kommentatorer:
Pär Helgesson, chef för portfolio and project management office, SJ AB
Ulf Perbo, Chef Näringspolitik, Transportföretagen
Erika Ullberg, oppositionsregionsråd (S), Region Stockholm
Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet

Samtalet modereras av David Sundström, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!