Stor brist på behöriga lärare – vilka åtgärder behövs?

Tis 4 november 2014
Tid och plats

Tisdag 4 november 2014, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Nya rapporter från Riksrevisionen och Skolverket visar att många lärare i grund- och gymnasieskolan är obehöriga och att lärarstudenter inte väljer de ämnesinriktningar som arbetsmarknaden efterfrågar mest. Vilka åtgärder behövs för att komma åt lärarbristen? Och säkrar vi undervisningens kvalitet?

Den 4 november presenterar riksrevisor MARGARETA ÅBERG Riksrevisionens rapport Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare? I rapporten granskas om systemet för dimensioneringen av lärarutbildningen är effektiv. Ska lärosätena även i framtiden ha ansvar för att bestämma antalet platser på olika lärarutbildningar eller bör staten involveras mer i processen?

SNS Utbildningskommission bjuder in till ett samtal om lärarutbildningen och vilka insatser som behövs för att öka antalet behöriga lärare i skolan.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 695 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 31 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!