Sveriges energisystem – inriktningen framåt

Seminarium Mån 25 mars 2024
Tid och plats

Måndag 25 mars 2024, 15:00–16:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Efterföljande mingel. Det har varit stort intresse för detta seminarium så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt.

Hur bör framtidens energisystem utformas för att möta klimatmålens krav och samtidigt ge trygg energiförsörjning? Det har SNS belyst under det treåriga forskningsprojektet Framtidens energisystem.

Som avslutning anordnar vi nu ett seminarium där vi ser tillbaka på forskningsrapporter som har publicerats inom projektet. Vad kan vi lära av slutsatserna? Och vilka utmaningar och möjligheter väntar i framtiden? Bland de medverkande finns statssekreterare Daniel Liljeberg, som ska diskutera regeringens energipolitiska inriktningsproposition, och Bo Diczfalusy, som ska berätta om sitt uppdrag som regeringens utredare för svensk elmarknad.

Följande rapporter diskuteras vid seminariet:
Internationell integration av den svenska elmarknaden

En teknikneutral elmarknad – med en effektiv elmarknadsdesign och nättariffstruktur

Is There Enough Power? Swedish Risk Governance and Emergency Response Planning in Case of a Power Shortage

Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer?

Fler rapporter och mer information om projektet hittar du här.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall

Henrik Bergström, chef Public Affairs, Ellevio

Karl Björklund, chef för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten

Bo Diczfalusy, regeringens särskilda utredare för svensk elmarknad

Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket och referensgruppens ordförande

Christine Große, biträdande professor i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitetet och tidigare verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet

Therése Hindman Persson, chefsekonom och ställföreträdande generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, har inte längre möjlighet att delta

Erik Lundin, forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Det har varit stort intresse för detta seminarium så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 24 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!