Tillgången på allmänläkare

Webbinarium Mån 14 juni 2021
Tid och plats

Måndag 14 juni 2021, 13:00–14:15

Svensk hälso- och sjukvård står inför en omställning där primärvården ska utgöra navet. Är omställningen möjlig med nuvarande läkarförsörjning? Hur kan förändrade arbetssätt stärka förutsättningarna för ökad kontinuitet och personcentrering? SNS bjuder in forskare, verksamhetsledare och företrädare från professionen för att diskutera allmänläkarna i framtidens primärvård.

Regeringen har nyligen träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om god och nära vård. Ett av regeringens aviserade mål är en fast läkarkontakt för alla. I dag är tillgången till personal i primärvården, och framför allt allmänläkare, begränsad. De senaste årtiondena har andelen läkare som är specialister i allmänmedicin minskat. Hur påverkar detta förutsättningarna för en primärvårdsreform? Kan trenden vändas eller behövs andra kreativa lösningar?

Välkomna till ett samtal med Anders Anell, författare till SNS-rapporten »Vården är värd en bättre styrning«, Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum, Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktläkarföreningen, samt Åke Åkesson, verksamhetschef vid hälsocentralen i Borgholm och upphovsman till den så kallade Borgholmmodellen.

Mötet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och författare till SNS-rapporten Vården är värd en bättre styrning

Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland

Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktläkarföreningen och andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund

Åke Åkesson, allmänläkare och verksamhetschef vid hälsocentralen i Borgholm, Region Kalmar

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!