Ekonomisk utvärdering av läkemedel

Magnus Johannesson Bengt Jönsson

Ett ökat intresse för läkemedelspolitiken sammanfaller med ett nytt fokus på kostnaderna.

Ambitionen att minska utgifterna inom hälso- och sjukvården har lett till ett ökat intresse för läkemedelspolitiken. Den relevanta frågan avser dock inte utgifterna i sig, utan kostnaden i vid mening i relation till värdet av produkten. Att fatta korrekta beslut är nu inte det allra lättaste – en strid ström av nya, ofta dyrare, läkemedel medför många och svåra valsituationer.

I boken presenteras och diskuteras metoder för att undersöka värdet av ett läkemedel i förhållande till kostnaderna, med exempel från genomförda studier. Vidare ger även underlag för diskussionen om hur hälsoekonomiska analyser kan integreras i läkemedels- och sjukvårdssystemet. Eftersom analyser vid inregistrering av läkemedel, prissättning och prissubventionering avslutas boken med kommentarer av några centrala aktörer inom läkemedelsområdet.