INSTÄLLT: Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Tid och plats

Onsdag 18 mars 2020, 09:00–10:15
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Celsiussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Med anledning av coronaviruset skjuter vi upp seminariet. Vi planerar att genomföra vid det ett senare tillfälle och återkommer med information.

Hur kan potentialen i olika typer av digitala lösningar inom äldreomsorgen tas tillvara på ett bättre sätt? Vad försvårar användandet av ny teknik? Regeringens särskilde utredare Peter Larsson kommer till SNS för att presentera slutbetänkandet i Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen.

I takt med att vi lever allt längre ökar behovet av äldreomsorg. Samtidigt står välfärdssektorn redan i dag inför utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, vilket bland annat är ett resultat av höga sjukskrivningstal på grund av brister i arbetsmiljön. Digital teknik som avlastar personalen och stärker äldres självständighet och livskvalitet lyfts ofta fram som en av lösningarna för den hårt pressade välfärdssektorn. Ändå tas potentialen i denna typ av tekniska lösningar inte tillvara fullt ut i dag.

Regeringen tillsatte i augusti 2018 en utredning för att undersöka just hur välfärdsteknik bättre kan tas tillvara inom äldreomsorgen. Regeringens särskilde utredare Peter Larsson besökte SNS i februari 2019 för att diskutera frågan med berörda parter vid en hearing. Nu kommer han tillbaka för att presentera utredningens slutbetänkande.

Vid seminariet medverkar även Ejja Häman Aktell, chef för äldreomsorg i Skellefteå kommun, Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana och ordförande i Vårdföretagarna, Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, samt Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap vid KTH.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Ejja Häman Aktell, chef för äldreomsorg, Skellefteå kommun
Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer och regeringens särskilde utredare i Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör, Humana och ordförande, Vårdföretagarna
Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholms stad
Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap, KTH

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 16 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkomna!