Utrikes födda kvinnors arbets­marknads­etablering – lärdomar från de nordiska länderna

Seminarium 2019.05.27

Utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än inrikes födda kvinnor och utrikes födda män. Statistiken ser likadan ut i alla de nordiska länderna. Vilka etableringsinsatser har prövats och vad har visat sig fungera?

Medverkande

Gulan Avci, Liberalernas integrationspolitiska talesperson och förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Catrine Bangum, seniorrådgivare, avdelningen för kunskap och välfärd, Nordiska ministerrådet

Frida Karlsson, revisor och medförfattare till ”Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg”, Riksrevisionen

Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för ESF-projektet Jämställd etablering, Arbetsförmedlingen

Samtalet modereras av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.