Vad har förstelärarreformen fått för effekt?

Seminarium Ons 21 juni 2023
Tid och plats

Onsdag 21 juni 2023, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lunch serveras från 12:30.

År 2013 genomfördes förstelärarreformen för att höja skickliga lärares löner och stärka lärarnas yrkesroll. Hur har reformen påverkat personalomsättning och lönespridning på skolorna? Och vilka faktorer är viktiga för att höja yrkets attraktivitet?

I en ny SNS-analys undersöker nationalekonomerna Erik Grönqvist, Lena Hensvik och Anna Thoresson vilka som blir förstelärare, hur det påverkar lärares lönestruktur och benägenhet att byta skola samt vad det betyder för lärarkårens sammansättning i stort. Vid seminariet presenterar forskarna sina resultat och slutsatser. Presentationen följs av ett panelsamtal.

Medverkande

Eva Christiernin (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, Uppsala kommun

Erik Grönqvist, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Stockholm stad

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges lärare

David Lindberg (L), statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Anna Sörelius Nordenborg, vd, Internationella Engelska Skolan

Samtalet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 20 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!