Vad har vi lärt av 25 år med privat äldreomsorg?

Fre 21 februari 2014
Tid och plats

Fredag 21 februari 2014, 08:15–09:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur väl fungerar marknaden för hemtjänst och för särskilt boende? Kan dagens valfrihetssystem, upphandling och uppföljning förbättras för att höja kvaliteten? Och hur påverkar det kommunernas budgetar?

Professor MATS BERGMAN och docent HENRIK JORDAHL har fått i uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) att analysera hur konkurrensutsättning av svensk äldreomsorg kan skapa så stor brukarnytta som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. SNS bjuder in till presentation av rapportens slutsatser. Seminariet arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, som är ett samarbete mellan SNS och Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Medverkande

MATS BERGMAN, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi, IFN

Mötet leds av ekon. dr ILINCA BENSON, forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 195 kr för SNS medlem* och 390 kr för icke-medlem och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 19 februari, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!