Vad kan vi lära av andra länders sociala investeringsfonder?

Ons 5 november 2014
Tid och plats

Onsdag 5 november 2014, 14:00–15:30

Hur ser marknaden för sociala investeringsfonder ut i andra länder? Vilka framgångsfaktorer kan identifieras och vilka är de största utmaningarna? Kan de sociala investeringsfonderna leverera mot allt högre förväntningar? Det är några av frågorna som diskuteras vid seminariet, som tar sin utgångspunkt i en genomgång av sociala investeringsfonder i utvalda OECD-länder.

I Sverige dominerar idag kommuner och regioner bland de sociala investeringsfonderna. I Storbritannien har man i stället fonder som även riktar sig till privata investerare, där man förväntar sig såväl rimlig samhällelig som finansiell avkastning.

Vid seminariet presenterar KAREN WILSON sin uppsats New Investment Approaches for addressing Social and Economic Challenges, där hon för OECD:s räkning gjort en genomgång av sociala investeringsfonder i Storbritannien, USA, Tyskland och Frankrike. Lena Hök, hållbarhetschef vid Skandia, kommenterar rapporten utifrån karaktärsdrag hos dagens svenska sociala investeringsfonder och möjligheten att införa mer marknadsmässiga varianter även i Sverige. Längst ner på sidan kan du ladda ner Karen Wilsons uppsats.

Sociala investeringar syftar på tidiga insatser riktade till personer som riskerar att hamna i utanförskap. De är utformade för att lösa sociala eller miljömässiga utmaningar samtidigt som de kan generera vinst för investerarna. Fonderna är designade på olika sätt i olika länder, men har fått en ökad betydelse för att möta både sociala och ekonomiska utmaningar.

Mötet sker på engelska.

Anmälan och pris

Seminariet är avgiftsfritt för medlemmar* i SNS. Deltagare utanför medlemskretsen betalar 395 kr. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 3 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kronor.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!