Våld i nära relationer

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg besöker SNS i samband med en rapportlansering om riskfaktorer för och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor.

Medverkande

Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arizo Karimi, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Andreas Lindman, enhetschef för Nexus resurscentrum inom socialförvaltningen på Uppsala kommun. Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för hot eller våld av någon närstående eller för sexuell exploatering.

Hanna Mühlrad, forskare i nationalekonomi, IFAU

Cecilia Närfors, tillförordnad biträdande sektionschef på BIN-sektionen i polisområde Stockholm syd, Polismyndigheten

Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid, Unizon

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vd på SNS.